Login
Zaboravili ste lozinku?

Lista želja

DODAJ U KORPU NAZAD

Vaša Korpa

NAZAD KORPA

Hoteli i restorani

Kod smeštajnih i ugostiteljskih objekata možda je i najveća potreba za ROTO uređajima za tretman otpadnih voda, pre svega iz razloga što su ovakvi objekti često izgrađeni na zaštićenim površinama i područjima gde je očuvanje životne sredine na najvišem nivou.

U zavisnosti od broja ljudi koji koriste objekat definiše se i predlaže bio-prečišćivač SBR tehnologije. Zatim potrebno je obezbediti izdvajanje čestica ulja iz vode na parkiralištima objekta uz pomoć separatora ulja koji se najčešće dimenzioniše na osnovu veličine prostora sa kojeg se prikuplja zauljana voda, kao i količine padavina karakterističnih za to područje. Restorani ugostiteljskih objekata proizvode i veliku količinu masti organskog porekla u svojim kuhinjama koje se takođe moraju tretirati, a to se čini ROTO separatorima masti, samostojećim kao RoMast ili ukopnim kao RoGre i RoFett.

Naravno i kod ovakvih objekata postoji velika potreba za rezervoarima za prikupljanje kišnice i skladištenje čiste vode, za čiju namenu su predviđeni  ROTO nadzemni i ukopni rezervoari od visoko kvalitetnog polietilena, koji garantuje UV stabilnost i duk vek trajanja.

Napomena: Tip i veličina prečišćivača određuju se na osnovu populacijske jedinice ili prema ES ekvivalentu stanovnika, ponekad se definiše i biohemijski kapacitet bio-prečišćivača, dok se tip i kapacitet separatora određuju na osnovu količine prihvatne zauljane vode, potrebnog izlaznih parametara vode  i dr. Ideja ovog teksta je da budući korisnik stekne osnovne informacije o ROTO uređajima, njihovoj najčešćoj primeni i uslovima korišćenja. Svakako Vam predlažemo da uvek konsultujete i našu tehničku podršku, kako bismo zajedno pronašli tehnički najkvalitetnije i finansijski najracionalnije rešenje.